RODO - klauzula informacyjna

100-lecie naszej szkoły


Listopad jest szczególnym miesiącem dla wszystkich Polaków. Wspominamy wtedy wszystkich naszych bliskich podczas Zaduszek, ale również obchodzimy najważniejsze dla Polaków święto – odzyskanie niepodległości państwa. Dla społeczności naszej szkoły  listopad 2012 r. był bardzo ważnym miesiącem jeszcze   z innego powodu – placówka obchodziła jubileusz 100 – lecia swojego istnienia.

Uroczystość która odbyła się 9 listopada 2012r. zgromadziła wielu znamienitych gości, nauczycieli, wychowanków i ich rodziców. Wśród gości znaleźli się m.in. Dyrektor Kuratorium w Warszawie Delegatury w Płocku p. Agnieszka Wierzchowska, Prezes ZNP w Płocku p. Ewa Kowalak, Wójt Gminy Bielsk p. Józef Jerzy Rozkosz, Sekretarz Gminy p. Krystyna Chyba, Skarbnik Gminy p. Maria Groszewska, znaczna większość Radnych Gminy, Dyrektor II Oddziału PKO w Płocku, władze Zarządu Oddziału Miejsko – Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku i wielu innych. Nawiązując do tradycji z początków istnienia placówki, święto szkoły rozpoczęto uroczystą Mszą Świętą odprawioną przez Proboszcza parafii               św. Wojciecha ks. Wiesława Piątka, który w słowie skierowanym do zgromadzonych opowiadał o trudnych początkach szkoły, ludziach, którzy poświęcili swoje życie na rzecz jej tworzenia i późniejszej pracy, a także o współpracy parafii ze szkołą.       W darach niesionych do ołtarza znalazł się m.in. znicz, który zapalono w kościele pod tablicą upamiętniającą jubileusz. Na dalsze uroczystości zgromadzeni przenieśli się do budynku szkolnego.

Wszystkich przybyłych powitała w głównym holu gospodarz szkoły p. Dyrektor Anna Atleńska. Tam nastąpiło uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej. Ceremonii odsłonięcia dokonał Wójt Gminy, a samą tablicę ufundowali wychowankowie szkoły i ich rodzice. Po poświęceniu tablicy goście obejrzeli akademię w wykonaniu obecnych uczniów szkoły. Występy rozpoczęto uroczystym polonezem odśpiewanym przez chór szkolny, a wykonanym przez uczniów klasy drugiej. Deklamowano wiersze poświęcone odzyskaniu przez nasz kraj niepodległości oraz wiersze na cześć jubilatki. Cały występ przelatany był fragmentami z historii szkoły oraz piosenkami w wykonaniu chóru szkolnego wspomaganego przez byłych wychowanków – obecnie uczniów Gimnazjum              w Bielsku. 
Po występach dzieci zabrali głos przybyli goście, w ciepłych słowach chwaląc działalność placówki i życząc jej dalszych licznych sukcesów. Szkoła otrzymała od przybyłych w darze wiele pomocy dydaktycznych, które z pewnością uatrakcyjnią przebieg zajęć lekcyjnych. Na zakończenie oficjalnej części obchodów, jak na taką uroczystość przystało, nie mogło się obyć bez ogromnego tortu i odśpiewania…”200 lat”. A później wszyscy mogli obejrzeć przygotowaną wystawę poświęconą historii szkoły – tej odległej i tej współczesnej, wpisać się do księgi pamiątkowej specjalnie przygotowanej na tą okazję, no i oczywiście porozmawiać w przy przygotowanym przez rodziców poczęstunku.
W przygotowanie uroczystości zaangażowana była cała społeczność szkoły: dzieci, rodzice, nauczyciele, okoliczni mieszkańcy. Jej organizacja nie byłaby też możliwa, gdyby nie wsparcie Urzędu Gminy i wielu innych sponsorów, którym należą się ogromne podziękowania. Dzięki ich bezinteresownej pomocy i wsparciu jubileusz pozostanie na długo w pamięci wszystkich biorących udział w jego obchodach.