AAA
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3
im. TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI W ZAGROBIE
WITAMY NA STONIE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 IM. TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI W ZAGROBIE::!!!!UWAGA!!!! DZIAŁA JUŻ PLATFORMA EDUKACYJNA::RODO - klauzula informacyjna

Aktualności

22 marca 2020 22:40 | Aktualności

XLIII Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” jest jednym z priorytetowych zadań programowych, jakie w każdym roku realizuje Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Mazowieckiego. Celem turnieju było popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.

Organizatorem turnieju był Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej przy współpracy Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Gminie Bielsk i Zespół Szkół Nr 3 im. TPD w Zagrobie, gdzie odbyły się eliminacje gminne. Uczniowie szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych przystąpili do eliminacji na szczeblu szkolnym i gminnym. Do eliminacji szkolnych mógł zgłosić się każdy, kto podejmie trud nauki i zgłosi chęć uczestnictwa. Turniej wymagał od uczestników nie tylko wiedzy i umiejętności pożarniczych, ale przede wszystkim wiedzy z zakresu fizyki, chemii, historii, techniki, edukacji dla bezpieczeństwa– zakres materiału był bardzo obszerny. Do eliminacji gminnych 5 marca 2020r. przystąpiło 32 uczniów, w tym 30 uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Bielsk, 2 uczennice ze szkoły ponadgimnazjalnej. Turniej składał się z części pisemnej i finału ustnego, do której przystąpiło po 3 uczniów z najlepszymi wynikami z części pisemnej. W komisji konkursowej zasiedli:

Komendant Gminny OSP RP Andrzej Tomaszewski- przewodniczący Jury

Druhna Ewa Warabida – sekretarz,

Prezes OSP w Bielsku Jerzy Klekowicki – członek

Zastępca naczelnika OSP w Zągotach Mariusz Tokarski - członek

Druh Paweł Gackowski – członek

Osiągnięcia uczestników w eliminacjach gminnych w kategorii I- szkoły podstawowe klasy I-VI:

I miejsce Aleksandra Raczkowska SP Bielsk

II miejsce Gabriela Grabarczyk SP Bielsk

III miejsce Maria Jaszczak SP Bielsk          

Osiągnięcia uczestników w eliminacjach gminnych w kategorii II- szkoły podstawowe klasy VII-VIII:

I miejsce Adam Racki SP Bielsk                                             

II miejsce Weronika Syroczyńska  SP Bielsk          

III miejsce Magdalena Szumska    SP Bielsk                      

Osiągnięcia uczestników w eliminacjach gminnych w kategorii III- szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne:

I miejsce Natalia Kowalska - Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości

II miejsce Karolina Okraszewska - Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy podjętego trudu w przygotowaniach, a szczególnie zwycięzcom. Z roku na rok widzimy większe zaangażowanie uczniów w tematykę wiedzy pożarniczej. Zwycięzcy turnieju otrzymali puchary oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Zarząd OSP w Gminie Bielsk z rąk Prezesa Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Bielsk pana Józefa Jerzego Rozkosz.

Dla chętnej młodzieży warto podejmować trud, warto angażować się w turniej, bo jest on niebudzącą wątpliwość formą kształtowania młodych charakterów i przygotowywania młodzieży do odpowiedzialnego, dorosłego życia.

                                                                                                                     

Ewa Warabida 

Przeczytano: 91 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: