WITAMY NA STONIE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 IM. TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI W ZAGROBIE::!!!!UWAGA!!!! DZIAŁA JUŻ PLATFORMA EDUKACYJNA::RODO - klauzula informacyjna

Komunikaty

15 kwietnia 2020 11:09 | Komunikaty

Zarządzenie Dyrekcji 4/2020

Zarządzenie Nr 4/2020

Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 um. TPD w Zagrobie z dnia 15.04.2020r.

 

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID, ( Dz. U. poz. 493 ), oraz Rozporządzenia MEN z 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

zarządzam:

 § 1

 1. Zdalne obowiązkowe nauczanie uczniów ZS Nr 3 im. TPD w Zagrobie w okresie od 25 marca do 26 kwietnia 2020 r. na platformie edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 3 im. TPD w Zagrobie  www.defnet.pl
 2. Odbywanie codziennych zajęć, wg obowiązującego planu lekcji, przez wszystkich nauczycieli i uczniów, poprzez logowanie się na platformie w godzinach 8.00-15.00.
 3. Przesyłanie przez nauczycieli tygodniowej tematyki zajęć do akceptacji dyrektorowi szkoły na adres email podany przez dyrektora szkoły.
 4.  Posiłkowanie się przez nauczycieli przy zdalnym nauczaniu z licznych platform, stron edukacyjnych, poczty elektronicznej, wiadomości telefonicznych, w messengerze, e – learningu, grup na Facebooku itp.
 5. Zdiagnozowanie możliwości w zakresie zdalnego nauczania w klasie przez wychowawców klas we współpracy z rodzicami i nauczycielami uczącymi w oddziale. Pomoc w tym zakresie.
 6. Koordynowanie zdalnego nauczania w klasie przez wychowawców oddziałów we współpracy z nauczycielami uczącymi w oddziale i rodzicami.
 7. Objęcie pomocą psychologiczno – pedagogiczną wszystkich uczniów przez nauczycieli, wychowawców, pedagoga, logopedę, doradcę zawodowego, nauczyciela wspomagającego w formie zdalnej.
 8. Ograniczenie przerabianego materiału przedmiotowego  wyłącznie do podstawy programowej.
 9. Równomierne obciążenie uczniów pracą w ciągu dnia, tygodnia w porozumieniu wszystkich nauczycieli uczących w oddziale pod kierunkiem wychowawcy klasy.
 10. Konsultacje dla rodziców i uczniów u nauczycieli w formie emaili, wiadomości telefonicznych, rozmów telefonicznych itp.
 11. Popularyzację czytelnictwa przez bibliotekarza w formie zachęty do czytania książek, linków do programów, bibliotek cyfrowych itp.
 12. Monitorowanie postępów w nauce uczniów poprzez uzyskiwanie od uczniów zadanych prac przesłanych w formie wiadomości, emaili, scanów, zdjęć, poprzez odbycie rozmów na skype, czacie, wiadomości itp
 13. Ocenianie kształtujące i wspierające dostosowane do sytuacji kryzysowej panującej w kraju.
 14. Realizację wszystkich zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno – kompensacyjnych, rozwijających, wyrównawczych indywidualnie z każdym uczniem poprzez platformę edukacyjną, emaile, wiadomości i inne w uzgodnieniu z rodzicem, poza spotkaniami w rzeczywistości.
 15. Korzystanie przez uczniów i nauczycieli wyłącznie z zasobów elektronicznych, a papierowych tylko tych dostępnych w domu ucznia i w domu nauczyciela.
 16. Dokumentowanie pracy nauczyciela na platformie edukacyjnej, oraz w innych aplikacjach dostępnych zarówno uczniom jak i nauczycielom.
 17. Rozwiązywanie wszelkich kwestii trudnych i spornych na korzyść ucznia i w trosce o jego bezpieczeństwo rzeczywiste, psychiczne, cyfrowe.
 18. Informowanie rodziców o postępach w nauce ucznia poprzez email, wiadomość telefoniczną, rozmowę telefoniczną, czat, skype itp.

 

 § 2

 1. Opublikowanie niniejszego zarządzenia na stronie ZS Nr 3 im. TPD w Zagrobie.

§ 3

       1. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu wydania.

 

Marta Olejnicka – dyrektor szkoły

 

Przeczytano: 323 razy. Wydrukuj|Do góry