RODO - klauzula informacyjna

Nasz Patron

07 października 2013 22:27 | Nasz Patron

Nasz Patron

FotoTowarzystwo Przyjaciół Dzieci prowadzi bardzo aktywną i potrzebną działalność wychowawczą, oświatową, prozdrowotną i profilaktyczną, którą cechuje kompleksowe podejście do dziecka i rodziny.

TPD zajmuje się problemami dzieci ze środowisk zagrożonych patologią i otacza opieką dzieci zaniedbane przez rodziców i opiekunów. TPD świadczy też pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym ruchowo, upośledzonym umysłowo, chorym na cukrzycę oraz 
z wadami słuchu i wzroku.

Podstawowe kierunki pracy TPD:
- opieka i pomoc udzielana dzieciom z rodzin biednych, w tym dotkniętych bezrobociem, patologią, dzieciom z rodzin wielodzietnych i rozbitych;
- opieka i pomoc rodzinom wychowującym dzieci przewlekle chore i niepełnosprawne ruchowo;
- działalność 
opiekuńczo-wychowawcza prowadzona przez terenowe koła przyjaciół dzieci oparta między innymi o terenowe placówki (świetlice);
- organizacja wypoczynku wakacyjnego dla dzieci z rodzin ubogich, w tym turnusy rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych;
- organizacja ruchu społecznego na rzecz dzieci.

Przeczytano: 1218 razy. Wydrukuj|Do góry